Opština Novi Bečej (prethodna zaštita)

Zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе Zrеnjаnin еvidеntirао је slеdеćа dоbra kоја uživајu prеthоdnu zаštitu:

1. NOVI BEČEJ

CЕLINА «CЕNТАR NОVОG BЕČЕЈА»

Pојеdinаčni оbјеkti:

ULICA MARŠALA TITA:
Br.41 Kuća Zoltana Luksidera

ULICA IVE LOLE RIBARA:
Br.5-7 Stambena kuća

ULICA REVOLUCIJE:
Br.7 Stambena kuća
Br.11 Stambena kuća

ULICA SONјA MARINKOVIĆ:
Br.29 Zgrada Lovačkog saveza

ŽELEZNIČKA ULICA:
Br.2 Železnička stanica
Br.13 Zgrada preduzeća ,,Polet-keramika“ Doo Novi Bečej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VRANJEVO

ULICA 7. JULA:
Br.36 Kuća sa olajnicom

————————————————————————–

3. NOVO MILOŠEVO

CELINA ,,KOMPLEKS DVORCA KARAČONJI”
Obuhvata spomenik kulture Dvorac Karačonji sa parkom, konjušnicu i Polјoprivredni grad koji se sastoji od: kotarke i žitnog magacina i upravne zgrade.

Pojedinačni objekti:

ULICA MARŠALA TITA

Br.65 Stambena kuća sa prodavnicom (pored SPC)
Br.69 Parohijski dom – danas vrtić (pored SPC)
Br.78 Stambena kuća (bivša apoteka)
Br.109 Zgrada stare pošte
Br.129 Župni dvor u zaštićenoj oklini spomenika kulture RKC Svete Magdalene

– Železnička stanica 

—————————————————————————–

4. BOČAR

DVORAC HERTELENDI-BAER, Ulica Prosvetna br.6
– RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETE KATARINE, Trg oslobođenja br.2

TRG OSLOBOĐENјA:
Br.4 Zgrada Osnovne škole ,,Dositej Obradović“

ULICA VOJVOĐANSKA:
Br.2 Kuća sa krupačom i kovačnicom

ULICA MARŠALA TITA
Br.1 Zgrada Mesne zajednice
Br.3 Stambena kuća

– Železnička stanica

———————————————————————————

5. KUMANE

– CRPNA STANICA, u ataru pored Tise

Liveni bunari: Bunar u centru sela, na uglu ulica S. Jovanovića i S. Čolića, kraj ulice Lj. Odadžić, ispred kuće u Ulici Kvaščev Maksa br.29, Toza Marković br.29 i maršala Tita br.16.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ARHEOLOGIJA

  1. Arheološki lokalitet ,,Borđoš” kod Novog Bečeja

      2. Arheološki lokalitet ,,Stari grad” kod Novog Bečeja