Celina ,,Ive Lole Ribara”

Celina se nalazi u delu grada koji se naziva ,,gornji grad”, jer je nalazi iznad severno bulevara Milutina Milankovića. Ova mala  celina predstavlja zaštićeni ambijent oko spomenika kulture Pinova Vila, odnosno prizemne kuće podignute u različitom istorijskom preriodu, od sredine 19. veka do početka 20. veka. Većina ovih kuća je sačuvana kroz vreme.

Ulica Ive Lole Ribara:

Brojevi: 16, 19, 18-20 i 22.

Ulica Jovana Cvijića:

Brojevi: 1-1a i 2.