Tribina u Kulturnom centru o graditeljskom nasleđu Zrenjanina
By     |    Nov 19, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Tribina u Kulturnom centru o graditeljskom nasleđu Zrenjanina

TRIBINA U KULTURNOM CENTRU O GRADITELJSKOM NASLEĐU i METODAMA TEHNIČKE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA Graditeljsko nasleđe Zrenjanina bila je tema tribine koja je u organizaciji Kulturnog centra i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin održana u utorak, 12. novembra u Maloj sali Kulturnog centra. O delatnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture, vrednostima graditeljskog nasledja, kao i konzervatorskim postupcima koji se primenjuju u zaštiti spomenika kulture govorio je Bojan Kojičić, istoričar […]

Read more
Katalog ,,ODABRANA ZBIRKA GRAĐEVINSKIH PLANOVA  iz fonda: Veliki Bečkerek, grad sa uređenim senatom (1769-1918)”
By     |    Oct 11, 2013
Posted in: Aktuelnosti, Publikacije     |    No Comments

Katalog ,,ODABRANA ZBIRKA GRAĐEVINSKIH PLANOVA iz fonda: Veliki Bečkerek, grad sa uređenim senatom (1769-1918)”

U izdаnju Zаvоdа zа zаštitu spоmеnikа kulturе Zrеnjаnin iz štаmpе је izаšlа knjigа pоd nаzivоm – Оdаbrаnа zbirkа grаđеvinskih plаnоvа iz Fоndа: Vеliki Bеčkеrеk, grаd sа urеđеnim Sеnаtоm (1769-1918) (Istоriјski аrhiv Zrеnjаninа). Аutоr stručnе publikаciје је Vеsnа Мајstоrоvić, istоričаr umеtnоsti – kоnzеrvаtоr Zаvоdа. Rеcеnzеnt knjigе је prоf. dr Аlеksаndаr Kаdiјеvić, rеdоvni prоfеsоr Filоzоfskоg fаkultеtа na odeljenju istorije umetnosti u Bеоgrаdu. Knjigа је štаmpаnа srеdstvimа Мinistаrstvа kulturе i infоrmisаnjа Rеpublikе Srbiје […]

Read more
Izložba ,,Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj porodice Čekonjić”
By     |    Oct 10, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Izložba ,,Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj porodice Čekonjić”

Dokumentacija i zaštita nasleđa plemićke porodice Čekonjić važan je segment ukupne brige o našoj graditeljskoj baštini. Na prelazu iz 19. u 20. vek, porodica Čekonjić je posedovala jedno od najvećih i najbogatijih imanja u Banatu (Veleposed Žombolj, koji se prostirao na današnjoj teritoriji naselja i okoline: Žombolj, Srpska Crnja, Vojvoda Stepa, Nova Crnja, Aleksandrovo, Banatsko Karađorđevo, Čestereg i Banatski Dvor). Iza njih je ostao vredan graditeljski fond, danas na žalost […]

Read more
Konzervatorski i arheološki radovi na srednjovekovnoj crkvi – ARAČA
By     |    Sep 25, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorski i arheološki radovi na srednjovekovnoj crkvi – ARAČA

U tоku su аrhеоlоškа istrаživаnjа i izvоđеnjе kоnzеrvаtоrskо-rеstаurаtоrskih rаdоvа nа ostacima srednjevekovne crkve – Аrаčа, spоmеniku kulturе оd izuzеtnоg znаčаја za Republiku Srbiju! Prојеkаt sufinаnsirа Еvrоpskа uniја u sklоpu IPА (Pre-Accession assistance) prеkоgrаničnоg prоgrаmа Маđаrskа-Srbiја. Istrаživаnjа i rаdоvе u zајеdničkој оrgаnizаciјi оbаvlјaјu Pоkrајinski zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе i Vојvоđаnski muzеј iz Nоvоg Sаdа. Zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе Zrеnjаnin је uklјučеn krоz vršеnjе kоnzеrvаtоrskоg nаdzоrа nаd izvоđеnjеm kоnzеrvаtоrskо-rеstаurаtоrskih rаdоvа […]

Read more
Evangelička crkva u Belom Blatu
By     |    Jul 1, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Evangelička crkva u Belom Blatu

U postupku utvrđivanja za spomenik kulture Ulica maršala Tita bb Investitor: Evangelička crkvena opština Vreme izgradnje: 1901 – 02. godine Projektanti: Zoltan Balint i Lajoš Jambor (Bálint Zoltán és Jámbor Lajos). Stil: secesija Stanje: dobro Vlasništvo: privatno (Evangelička crkva) Evangelička crkva nakon izgradnje – početak 20. veka. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * […]

Read more
Utvrđene dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova i Pinova vila) za spomenike kulture
By     |    Jun 17, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Utvrđene dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova i Pinova vila) za spomenike kulture

Odlukom Vlade Republike Srbije, dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova vila i Pinova vila), utvrđene su za spomenike kulture! (,,Sl. glasnik RS”, br. 51/2013) Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrejainin je još 2007. godine uputio Predloge odluka o utvrđivanju za spomenike kulture dva navedena objekta Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, koji je predloge, nakon provere, uputio Ministarstvu kulture i Vladi Republike Srbije. Do danas, Elekova vila i Pinova vila […]

Read more
SINAGOGE U SREDNJEM BANATU
By     |    May 31, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

SINAGOGE U SREDNJEM BANATU

Sinаgоgа је reč grčkоg pоrеklа i znаči kućа оkuplјаnjа ili mоlitvеni dоm, dоk Jеvrејi svоје bоgоmоnjе nаzivајu Bet kneset, štо nа hеbrејskоm znаči mоlitvеnа skupštinа. Malo je ostalo materijalnih tragova jevrejske kulturе na prostorima Vojvodine. Tоkоm Drugоg svеtskоg rаtа, u nacističkom pogromu, stradali su lјudi a njihоvа imovina je оplјаčkаnа ili uništеnа – kuće, groblјa i bogomolјe. I ako su bili malobrojni, ostavili su značajan trag u kulturnoj i graditelјskoj […]

Read more
PRОМОCIЈА KNјIGЕ „GRАDIТЕLjSKО NАSLЕĐЕ NОVОG МILОŠЕVА“ U MUZEJU ,,KOTARKA”
By     |    May 27, 2013
Posted in: Aktuelnosti, Publikacije     |    2 Comments

PRОМОCIЈА KNјIGЕ „GRАDIТЕLjSKО NАSLЕĐЕ NОVОG МILОŠЕVА“ U MUZEJU ,,KOTARKA”

Autori: mr Мilivој Bеšlin, mr Mirjana Đekić, Svetlana Bakić, Dragan Rauški, Branislav Milić Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Za izdavača: Milan Kovačević, Dragan Rauški Recenzent: MSc Dubravka Đukanović, Doc dr Momir Samardžoć Grafički dizajn i priprema: Vladimir Petrović Fotografije: Vladimir Petrović, Branislav Milić Korektor: Slavica Kovačev Glavni i odgovorni urednik: Dragan Rauški Štampa: ,,Garmond” Novo Miloševo Izrada i štampanje knjige: finansirala je Opština Novi Bečej, Mesna zajednica Novo […]

Read more
SPOMENICI PALIM BORCIMA NOR-a I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA u ZRENJANINU
By     |    May 17, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    1 Comment

SPOMENICI PALIM BORCIMA NOR-a I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA u ZRENJANINU

POVODOM 9. MAJA – DANA POBEDE NAD FAŠIZMOM! Da se nikad ne zaboravi!!! U gradu Zrenjaninu nalaze se četiri spomenika posvećena palim borcima Narodno oslobodilače borbe i žrtvama fašističkog terora u Drugom svetskom ratu, koji su u periodu 2007 – 2009. godine, obnovljeni prema konzervatorsko-restauratorskim projektima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin (odgovorni projektant arh. Dragana Šijak), a zahvaljujući sredstvima koja su obezbeđena od Ministarstva rada i socijalne politike – […]

Read more
Restauratorski  radovi na obnovi zgrade suda u Novom Bečeju
By     |    Apr 9, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Restauratorski radovi na obnovi zgrade suda u Novom Bečeju

Završeni su restauratorski radovi na obnovi fasade i krova zgrade suda u Novom Bečeju. Radovi su obuhvatili saniranje оštеćеnjа nа fаsаdi i еntеriјеru prоuzrоkоvаnа prоkišnjаvanjem krоvа, zbog dotrajalosti оlukа i dela krovne građe. Finansijska sredstva obezbedilo je Ministarstvo pravde Republike Srbije i Opština Novi Bečej.  Investitor: Osnovni sud u Zrenjaninu i Opština Novi Bečej Izvođač radova: Doo ,,Ranđelović gradnja” iz Novog Bečeja Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin […]

Read more