Utvrđene dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova i Pinova vila) za spomenike kulture
By     |    Jun 17, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Utvrđene dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova i Pinova vila) za spomenike kulture

Odlukom Vlade Republike Srbije, dve gradske vile u Zrenjaninu (Elekova vila i Pinova vila), utvrđene su za spomenike kulture! (,,Sl. glasnik RS”, br. 51/2013) Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrejainin je još 2007. godine uputio Predloge odluka o utvrđivanju za spomenike kulture dva navedena objekta Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, koji je predloge, nakon provere, uputio Ministarstvu kulture i Vladi Republike Srbije. Do danas, Elekova vila i Pinova vila […]

Read more
SINAGOGE U SREDNJEM BANATU
By     |    May 31, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

SINAGOGE U SREDNJEM BANATU

Sinаgоgа је reč grčkоg pоrеklа i znаči kućа оkuplјаnjа ili mоlitvеni dоm, dоk Jеvrејi svоје bоgоmоnjе nаzivајu Bet kneset, štо nа hеbrејskоm znаči mоlitvеnа skupštinа. Malo je ostalo materijalnih tragova jevrejske kulturе na prostorima Vojvodine. Tоkоm Drugоg svеtskоg rаtа, u nacističkom pogromu, stradali su lјudi a njihоvа imovina je оplјаčkаnа ili uništеnа – kuće, groblјa i bogomolјe. I ako su bili malobrojni, ostavili su značajan trag u kulturnoj i graditelјskoj […]

Read more
PRОМОCIЈА KNјIGЕ „GRАDIТЕLjSKО NАSLЕĐЕ NОVОG МILОŠЕVА“ U MUZEJU ,,KOTARKA”
By     |    May 27, 2013
Posted in: Aktuelnosti, Publikacije     |    2 Comments

PRОМОCIЈА KNјIGЕ „GRАDIТЕLjSKО NАSLЕĐЕ NОVОG МILОŠЕVА“ U MUZEJU ,,KOTARKA”

Autori: mr Мilivој Bеšlin, mr Mirjana Đekić, Svetlana Bakić, Dragan Rauški, Branislav Milić Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Za izdavača: Milan Kovačević, Dragan Rauški Recenzent: MSc Dubravka Đukanović, Doc dr Momir Samardžoć Grafički dizajn i priprema: Vladimir Petrović Fotografije: Vladimir Petrović, Branislav Milić Korektor: Slavica Kovačev Glavni i odgovorni urednik: Dragan Rauški Štampa: ,,Garmond” Novo Miloševo Izrada i štampanje knjige: finansirala je Opština Novi Bečej, Mesna zajednica Novo […]

Read more
SPOMENICI PALIM BORCIMA NOR-a I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA u ZRENJANINU
By     |    May 17, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    1 Comment

SPOMENICI PALIM BORCIMA NOR-a I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA u ZRENJANINU

POVODOM 9. MAJA – DANA POBEDE NAD FAŠIZMOM! Da se nikad ne zaboravi!!! U gradu Zrenjaninu nalaze se četiri spomenika posvećena palim borcima Narodno oslobodilače borbe i žrtvama fašističkog terora u Drugom svetskom ratu, koji su u periodu 2007 – 2009. godine, obnovljeni prema konzervatorsko-restauratorskim projektima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin (odgovorni projektant arh. Dragana Šijak), a zahvaljujući sredstvima koja su obezbeđena od Ministarstva rada i socijalne politike – […]

Read more
Restauratorski  radovi na obnovi zgrade suda u Novom Bečeju
By     |    Apr 9, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Restauratorski radovi na obnovi zgrade suda u Novom Bečeju

Završeni su restauratorski radovi na obnovi fasade i krova zgrade suda u Novom Bečeju. Radovi su obuhvatili saniranje оštеćеnjа nа fаsаdi i еntеriјеru prоuzrоkоvаnа prоkišnjаvanjem krоvа, zbog dotrajalosti оlukа i dela krovne građe. Finansijska sredstva obezbedilo je Ministarstvo pravde Republike Srbije i Opština Novi Bečej.  Investitor: Osnovni sud u Zrenjaninu i Opština Novi Bečej Izvođač radova: Doo ,,Ranđelović gradnja” iz Novog Bečeja Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin […]

Read more
Konzervatorski radovi na obnovi zgrade bivšeg Grand hotela – Vojvodina
By     |    Feb 28, 2013
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorski radovi na obnovi zgrade bivšeg Grand hotela – Vojvodina

Krajem 2012. godine završeni su radovi na obnovi krova i fasade zgrade bivšeg Grand hotela – Vojvodina iz 1886. godine – danas zgrade Komercijalne banke i hotela ,,Vojvodina”, koja se nalazi na glavnom gradskom trgu – još jedan je primer dobre saradnje između investitora i Zavoda za zaštitu spomenika kulture zrenjanin! Konzervatorski nadzor: Igor Kovač – dia, Bojan Kojičić -istoričar umetnosti Izvođač radova: PD ,,Euro Domus“ D.o.o, Zrenjanin i ,,As […]

Read more
Ugrožen arheološki lokalitet sa ostacima jedne od najstarijih crkava u Banatu
By     |    Dec 26, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Ugrožen arheološki lokalitet sa ostacima jedne od najstarijih crkava u Banatu

Na obali Tamiša kod Farkaždina, na humkastom uzvišenju nalaze se temelji crkve koja bi mogla biti jedna od nastarijih otkrivenih u srpskom delu Banata. Fluvijalnom erozijom humka je presečena, tako da su sada u njenom profilu vidljivi temelji izgrađeni od naizmeničnih slojeva nabijene zemlje i opeke, kao i grobovi ukopani oko njih. Na osnovu fragmenata keramike i nalaza novca, lokalitet bi mogao da se datuje u period od 11. do […]

Read more
OTKRIVEN JOŠ JEDAN KELTSKI GROB
By     |    Nov 26, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

OTKRIVEN JOŠ JEDAN KELTSKI GROB

Otkriven još jedan keltski grob s kraja IV i početka III veka p.n.ere. Pred kraj zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu „Radna zona Jugoistok 1 Zrenjanin“ otkriven je Keltski grob sa svim prilozima koje je imao pokojnik. Na oba zgloba donjih okrajaka otkrivene su identične bronzane nanogvice kakve su otkrivene kod uništenog groba 2009. godine. Metalna fibula nalazila se u predelu clavikule a ispod desne strane grudnog koša nalazio se mali […]

Read more
Obnova spomenika kapetanu Đorđu Radivojeviću
By     |    Oct 15, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    1 Comment

Obnova spomenika kapetanu Đorđu Radivojeviću

  Nedavno su završeni radovi na postavljanju novog spomenika kapetanu Georgiju Radivojeviću! Spоmеnik kаpеtаnu Đоrđu Rаdivојеviću pripаdа kаtеgоriјi spоmеnikа iz оslоbоdilаčkih rаtоvа Srbiје. Pоdignut је 1823. gоdinе u znаk sеćаnjа nа јеdаn znаčајаn istоriјski dоgаđај vеzаn zа prоšlоst Bаnаtа. Nаlаzi sе nа trоmеđi sеlа Bоtоš, Оrlоvаt i Тоmаšеvаc na teritoriji Grada Zrеnjаnina. Stојi nа prirоdnоm uzvišеnju dеsnе оbаlе Таmišа, а sа dеsnе strаnе nеkаdаšnjеg cаrskоg drumа prеmа Lukićеvu. Skrоmnоg је […]

Read more
Dvorci na teritoriji srednjeg Banata
By     |    Oct 13, 2012
Posted in: Aktuelnosti     |    4 Comments

Dvorci na teritoriji srednjeg Banata

Mađarska reč za dvorac [kastély] latinskog je porekla i označava samostalni stambeni objekat koji svojim spolјašnjim izgledom ukazuje na privilegovan društveni položaj vlasnika. Dvоrci na teritoriji Banata uglavnom spаdаju u tip pоlјskih (rurаlnih) dvоraca kојi su izgrаđеni vаn urbаnih grаdskih nаsеlја, а pо prаvilu su оkružеni еkоnоmskim zgrаdаmа čiја је ulоgа bilа omogućavanje funkciоnisаnja imаnjа tоkоm cеlе gоdinе. U pogledu funkciја, dvorac je bio objekat za stanovanje ali i centar […]

Read more