Vila slikara Jožefa Varkonja
By     |    Jan 9, 2019
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Vila slikara Jožefa Varkonja

Vila slikara Jožefa Varkonja u Zrenjaninu utvrđena je za spomenik kulture 2019. godine. Kategodizacija: spomenik kulture Adresa: Kej 2. oktobra br.27 Katastarska parcela br. 5947, KO Zrenjanin Zaštićena okolina spomenika kulture obuhvata parcele: 5948/1, 5948/2, 5948/3, 5948/4, 5948/5  i 5951 KO Zrenjanin . . . . . . . . . . . Prvi vlasnik: Jožef Varkonj (Joszef Varkony) Projektant: Matias Štifel, građevinski majstor Vreme izgradnje: 1910. godina Stil: secesija Vila […]

Read more
Kuća dr Slavka Županskog kao Muzej nacionalne istorije
By     |    Dec 25, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Kuća dr Slavka Županskog kao Muzej nacionalne istorije

Adresa: Svetosavska 4Vreme gradnje: druga polovina 19. vekaRekonstrukcija: 1920. godineProjekat rekonstrukcije: arh. Dragiša BrašovanStil: neobidermajer Grad Zrenjanin je decembra 2018. godine otkupio deo kuće u kojoj je živeo i radio dr Slavko Županski (Melenci 1880 – Zrenjanin 1959) advokat, političar i vođa srpskog nacionalnog pokreta u Banatu u vreme Austrougarske monarhije i Prvog svetskog rata. Bio je osnivač (31.10.1918) i predsednik Srpskog narodnog odbora u Velikom Bečkereku. Nakon oslobođenja, od decembra 1918. […]

Read more
Srbi neimari u Velikom Bečkereku (Petrovgradu)
By     |    Nov 21, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Srbi neimari u Velikom Bečkereku (Petrovgradu)

Graditeljsko nasleđe Zrenjanina koje je koncentrisano u starom gradskom jezgru, nastajalo je u kontinuitetu od klasicizma pa sve do moderne arhitekture i internacionalnog stila, odnosno u periodu 19. i  prve polovine 20. veka. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati sačuvane građevine podignute u 18. veku, među kojima su najvrednije dve pravoslavne crkve (Uspenska iz 1746. i Vavedenska iz 1776.). Razlog gubitka graditeljskog sloja iz 18. veka je svakako veliki […]

Read more
knjiga ,,ARHEOLOŠKI LOKALITETI ZRENJANINSKOG PODRUČJA”
By     |    Nov 20, 2018
Posted in: Aktuelnosti, Publikacije     |    No Comments

knjiga ,,ARHEOLOŠKI LOKALITETI ZRENJANINSKOG PODRUČJA”

Autor: Nada Benjocki, arheolog Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Recezent: dr Mile Stojić grafički dizajn i priprema: Ranko M. Savčić Fotografije: Zoran Međo, Kristina Benjocki, Ranko M. Savčić, Narodni muzej Zrenjanin i privatne kolekcije Lektura i korektura: Slavica Milin, Vesna karavida Štampa: JP ,,Službeni glasnik” Tiraž: 400 Knjiga je štampana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekreterijata za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine . […]

Read more
Katalog izložbe (monografija) ,,JANOŠ PANJI – graditelj Velikog Bečkereka”
By     |    Oct 31, 2018
Posted in: Aktuelnosti, Publikacije     |    No Comments

Katalog izložbe (monografija) ,,JANOŠ PANJI – graditelj Velikog Bečkereka”

Autor: Bojan Kojičić, istoričar umetnosti – konzervator Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Dizajn i priprema za štampu: Danka Ječmenica Lektor i korektor: Ivan Trifunjagić Prevod na mađarski jezik: Aranka Balint Štampa: Birograf Comp d.o.o Beograd Tiraž: 300 Štampanje kataloga je omogućeno sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Godine 2018. navršava se 140 godina od rođenja i 80 godina od smrti Janoša Panjija (János Pányi), zidarskog majstora i […]

Read more
Izložba ,,JANOŠ PANJI – graditelj Velikog Bečkereka”
By     |    Oct 23, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Izložba ,,JANOŠ PANJI – graditelj Velikog Bečkereka”

Godine 2018. navršava se 140 godina od rođenja i 80 godina od smrti Janoša Panjija (János Pányi), zidarskog majstora i preduzimača, projektanta i vlasnika ciglane iz Velikog Bečkereka (Zrenjanina). U utorak 30. oktobra, sa početkom u 13 časova, u Palati Panji, Ulica Svetozara Markovića 1, otvorena je izložbe ,,Janoš Panji – graditelj Velikog Bečkereka“, autora Bojana Kojičića, u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin. Realizacija izložbe je omogućena sredstvima […]

Read more
Obnovljen spomenik Crvenoarmejcima kod železničke stanice ,,Fabrika” u Zrenjaninu
By     |    Oct 3, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Obnovljen spomenik Crvenoarmejcima kod železničke stanice ,,Fabrika” u Zrenjaninu

Investitor: Ministarstvo rada i socijalne politike – sektor boračko-invalidske zaštite Republike Srbije Izvođač radova: PR Kamenorezačka radnja TAŠI, Zrenjanin. Izrada projektno-tehničke dokumentacije: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Odgovorni projektant: Spomenka Urošević, dia Saradnici: Braniskav Milić, etnolog Konzervatorski nadzor: Spomenka Urošević,dia, Željko Popov, dia i Branislav Milić,etnolog ………………………………………………………………………………………………………………………. Spomenik Crvenoarmejcima se nalazi u okviru želјezničke stanice „Fabrika“ u Zrenjaninu. Posvećen je četvorici boraca Crvene armije koji su poginuli na ovoj […]

Read more
Obnovljen spomenik žrtvama fašističkog terora, palim borcima NOR-a i Crvene armije u Stajićevu
By     |    Sep 7, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Obnovljen spomenik žrtvama fašističkog terora, palim borcima NOR-a i Crvene armije u Stajićevu

Investitor: Ministarstvo rada i socijalne politike – sektor boračko-invalidske zaštite Republike Srbije Izvođač radova: „Garnet“ DOO iz Beograda Izrada projektno-tehničke dokumentacije: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Odgovorni projektant: Dragana Šijak-dia Saradnici: Branislav Milić-etnolog, Željko Popov-dia master Konzervatorski nadzor: Dragana Šijak-dia, Branislav Milić-etnolog i Željko Popov-dia master. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . […]

Read more
DVORAC U SRPSKOJ CRNJI
By     |    Jul 2, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

DVORAC U SRPSKOJ CRNJI

Dvorac u Srpskoj Crnji utvrđen je za spomenik kulture 2018. godine Ulica: Mileta Jakšića bb Prvi vlasnik: Franc Nojhauzen (Franz Neuhausen) Vreme gradnje: 1941-43. godina Projektant: nepoznat Stil: eklektika Funkcija: hotel sa restoranom Dvоrаc u Srpskoj Crnji (Neuhausen) se nalazi u Srpskој Crnji, pоrеd glаvnоg putа kојi vоdi zа Rumuniјu, nа оkо pola kilometra оd grаničnоg prеlаzа. Оkružеn је pаrkоvski urеđеnоm pоvršinоm, nа nеkаdаšnjеm imаnju grоfа Čеkоnjićа, а u nеpоsrеdnој […]

Read more
Konzervatorsko-restauratorski radovi na zgradi Klostera (bivša medicinska škola) u Zrenjaninu
By     |    Jun 4, 2018
Posted in: Aktuelnosti     |    No Comments

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zgradi Klostera (bivša medicinska škola) u Zrenjaninu

Godine 2017, nekoliko godina nakon što je prvobitnom vlasniku vraćena imovina (2013), počeli su obimni pripremni radovi na obnovi i revitalizaciji dela objekta Klostera, i to trakta u kom je nakon Drugog svetskog rata bila smeštena Srednja medicinska škola. Projekat, kojim se objektu vraća prvobitna funkcija, urađen je u birou “Stupovski proing” (projektant dipl. inž. arh. Aranka Blat) iz Kikinde. Radovi se finansiraju sredstvima iz budžeta Republike Mađarske, a izvođač […]

Read more