Kuća Đure Jakšića

Veliki značaj

Kuća je panonskog tipa, građena tridesetih godina 19. veka sa dva ulična prozora, ulazom u trem i otvorenim tremom sa zidanim stubovima, koji prati dvorišnu fasadu.

Kuća je posebno značajna zbog toga što je u njoj rođen poznati pesnik, književnik i slikar Đura Jakšić (1832 – 1878). Prvobitno se bavio slikarstvom, prošavši kroz slikarsku školu Konstantina Danila, a u jednom periodu boravio je u Minhenu i Beču. Jaka struja romantizma učinila je da se brzo i radikalno odvoji od svog učitelja i da se izdvoji kao autentična pojava u srpskom slikarstvu romantizma, posebno značajan po svojim istorijskim kompozicijama i portretima. U poeziji i književnosti takođe je bio izrazit romantičar, poznat po svojim rodoljubivim pesmama. U kući se nalazi spomen zbirka – Muzej Đure Jakšića u kojoj se održavaju Đurini dani  u okviru manifestacije „Liparske večeri“.

Na kući su vršene intervencije u dva navrata: 1961. i 1981. godine, čije je zaštitne radove sprovodio Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada. I pored pokušaja da se rodna kuća Đure Jakšića prezentuje na atraktivan način, kulturna javnost i lokalna sredina nisu prepoznale prave potrebe posetilaca. Kuća danas izgleda anahrono, sa neadekvatnom postavkom, a lošem utisku doprinosi i devastirano dvorište.

U skladu sa onim što su stručne službe Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulrure predlagale poslednjih godina, Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina pristupio je izradi projekta, kojim će se realizovati sasvim drugačija, savremenija prezentacija, kako rodne kuće, tako i dela ovog velikog srpskog umetnika.

Tokom 2011. godine urađeni su konzervatorski radovi na sanaciji kuće: zamenjena je trula krovna građa, postavljen je novi crep, obijen je dotrajali malter sa vlažnih unutrašnjih i spoljašnih zidova, i nanesen je nov malter. Izmenjena je postavka spomen muzeja i urađeni su printovi najpoznatijih Đurinih slika.

 

Kuća Đure Jakšića