Spomenici kulture

Spomenici kulture u okviru  Prostorne kulturno – istorijske celine   ,,STARO JEZGRA ZRENJANINA” od velikog značaja za Republiku Srbiju!  

Trg slobode;
br. 2 GRADSKA NARODNA BIBLIOTEKA
br. 4 RIMOKATOLIČKA CRKVENA OPŠTINA (PLEBANIJA)
br. 5 GRAND HOTEL ,,VOJVODINA” (danas Komercijalna banka)
br. 6 RIMOKATOLIČKA CRKVA (KATEDRALA)
br. 7 NARODNO POZORIŠTE
br. 8 BISKUPSKI ORDINARIJAT
br. 10 ŽUPANIJSKA PALATA (ZGRADA SKUPŠTINE GRADA)

Ulica Subotićeva;
br. 1 PALATA FINANSIJA (NARODNI MUZEJ)

Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića;
neparna strana;
br. 1  BUKOVČEVA PALATA
br. 17 ZGRADA ŠTAGELŠMITA
br. 21 ROBNA KUĆA NAMEŠTAJA ,,BENCE I SIN” (danas ,,Simpo”)
br. 23 ZGRADA GAJE ADAMOVIĆA
br. 27 ZGRADA GUSTAVA FROMBAHA
br. 29 ZGRADA SAMUELA FRAJNDA
br. 31 ZGRADA VILMOŠA HERCFELDA (Ulica Svetosavska 11)
br. 33-35 ZGRADA EKSPOZITURE DRŽAVNE HIPOTEKARNE BANKE
br. 37 ZGRADA ČEDE UDICKOG
br. 39 ZGRADA JOVANA EKŠTAJNA
br. 41 ZGRADA HRANIMIRA KUPUSAREVIĆA
br. 43 ZGRADA FIRME ,,JAKŠIĆ-AMBROZI” (Ulica Svetosavska 3)
br. 45 ZGRADA PORODICE POPOVIĆ-PECI (Ulica Svetosavska 1)
br. 47 PALATA SRPSKE ŠTEDIONICE
br. 49 KUĆA ŽIVKA VUKOVA
parna strana;
br. 4  ZGRADA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVENE OPŠTINE (Gimnazijska 1)
br. 6  ZGRADA VILMOŠA GRINBAUMA (Gimnazijska 3)
br. 8  ZGRADA VLADISLAVA CIKALJA
br. 10 ZGRADA PRVE HRVATSKE ŠTEDIONICE (Gimnazijska 7)
br. 18 PALATA DAUN (bivša Robna kuća Beograd) (Gimnazijska 15)
br. 20 PALATA MENCER
br. 22 ZGRADA LIPOTA GOLDŠMITA
br. 26 ZGRADA FILKOVIĆA
br. 30 ZGRADA KARLA HELMBOLDA (Šeherezada)
br. 34 PALATA PANJI (Ulica Svetozara Markovića 1)

Ulica Svetozara Markovića;
br. 2 PALATA ŠANDORA KOVAČA

Ulica Gimnazijska
br. 2 RIMOKATOLIČKA (PIJARISTIČKA) CRKVA I ZGRADA GIMNAZIJE
kuće pod brojevima: 1,3,7,15,19.

Trg dr Zorana Đinđića
br. 1 ZGRADA VELIKOBEČKEREČKE ŠTEDIONICE (Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin)
br. 3 KUĆA IGNJATA LEVIJA, (Mesna zajednica ,,Centar”)

Ulica dr Slavka Županskog
br. 1 ZGRADA TREĆE GIMNAZIJE i TRGOVAČKE AKADEMIJE,(Srednja Elektrotehnička škola ,,Nikola Tesla”)
br. 2 DOM NARODNOG ZDRAVLJA, (Danas Centar za socijalni rad i Republički zavod za statistiku)
br. 3 i 3/a ZGRADA SIROMAŠNIH ŠKOLSKIH SESTARA ,,DE NOTRE DAME” SA KAPELOM KARLA BOROMEJSKOG,
(Zgrada OŠ ,,Vuk Karadžić” i bivša Srednja Medicinska škola)

Ulica kralja Petra Prvog
br. 1 ZGRADA STARE POŠTE
br. 3 ZGRADA SRPSKE ZADRUŽNE BANKE (Dom Sindikata)
br. 6 ZGRADA AUSTROUGARSKE BANKE (,,Ogrev”)

Pojedinačno utvrđeni spomenici kulture (izvan Prostorne kulturno istorijske celine ,,Staro jezgro Zrenjanina”)

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA USPENJA BOGORODICE (SVETOSAVSKA CRKVA), Ulica Svetosavska
(veliki značaj)

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA VAVEDENJA BOGORODICE (VAVEDENJSKA CRKVA), Ulica cara Dušana (veliki značaj)

SANDIĆEVA KUĆA, Karađorđev trg 21 (veliki značaj)

REFORMATSKA CRKVA, Ulica Narodne omladine 2a

PALATA PRAVDE, Kej 2. oktobra 1

PALATA DUNĐERSKI, Žitni trg 2

SOKOLSKI DOM, Ulica Sonje Marinković 2a

KUĆA PROFESORA BORJANOVIĆA, Ulica vojvode Petra Bojovića 6

KUĆA TODORA MANOJLOVIĆA, Ulica vojvode Petra Bojovića 31

KUĆA NARODNOG HEROJA SERVO MIHALJA, Ulica Štrosmajerova 50

RODNA KUĆA NARODNOG HEROJA STEVICE JOVANOVIĆA, Ulica Đorđa Stratimirovića 14

PINOVA VILA, Ulica Ive lole Ribara 13

ELEKOVA VILA, Ulica Petra Drapšina 15

VILA SLIKARA JOŽEFA VARKONJA, Kej 2. oktobra 27

Spomenici kulture – Naseljena mesta u okviru grada Zrenjanina

BOTOŠ, SRPSKА PRАVОSLАVNА CRKVА RОĐЕNјА SVETOG ЈОVАNА PRЕТЕČЕ “NАМАSТIR” (Veliki značaj)

BOTOŠ, SRPSKА PRАVОSLАVNА CRKVА RОĐЕNјА PRЕSVЕТЕ BОGОRОDICЕ

BOTOŠ, PARTIZANSKA BAZA

ČENTA, CRKVA SVETOG GEORGIJA (Veliki značaj)

ELEMIR, SRPSKА PRАVОSLАVNА CRKVА PRЕОBRАŽЕNJА GОSPОDNJЕG

EČKA, SRPSKА PRАVОSLАVNА CRKVА SVETOG NIKОLЕ (Veliki značaj)

EČKA, IKОNОSТАS I ТRОNОVI U RUМUNSKОЈ PRАVОSLАVNОЈ CRKVI (Veliki značaj)

EČKA, DVОRАC KАŠТЕL

EČKA, RIМОKАТОLIČKА CRKVА SVETOG ЈОVАNА KRSТIТЕLjА

MELENCI, CRKVA SVETOG NIKOLE (Veliki značaj)

MELENCI, KAPELA NA GROBLJU

MELENCI, VETRENJAČA (Veliki značaj)

MELENCI, RОDNА KUĆА NАRОDNОG HЕRОЈА BОŠKА VRЕBАLОVА

MELENCI, BIBIĆEVA KUĆA

ORLOVAT, SRPSKА PRАVОSLАVNА CRKVА VАVЕDЕNJА BОGОRОDICЕ (Veliki značaj)

PERLEZ, SRPSKА PRАVОSLАVNА CRKVА USPЕNјА BОGОRОDICЕ (Veliki značaj)

PERLEZ, RОDNА KUĆА NАRОDNОG HЕRОЈА PАP PАVLА

STAJIĆEVO, CRKVA USPENJA BOGORODIČINOG (Veliki značaj)

TARAŠ, SRPSKА PRАVОSLАVNА CRKVА SVETOG GЕОRGIЈА

TARAŠ, RODNA KUĆA NARODNOG HEROJA SVETOZARA MARKOVIĆA

TOMAŠEVAC, SRPSKА PRАVОSLАVNА CRKVА SVETOG NIKОLЕ (Veliki značaj)

Spomenici kulture – Opština Novi Bečej

SREDNJEVEKOVNA CRKVA ARAČA (Izuzetan značaj)

KAPELA ,,MANASTIR” U NOVOM BEČEJU (veliki značaj)

IKONOSTAS SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE SVETOG NIKOLE U NOVOM BEČEJU (veliki značaj)

KAPELA PORODICE PULAI SA KALVARIJOM NA KATOLIČKOM GROBLJU U NOVOM BEČEJU

ŽITNI MAGACIN U NOVOM BEČEJU

NARODNA BIBLIOTEKA U NOVOM BEČEJU

KAPELA SVETOG ĐORĐA NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU U NOVOM BEČEJU

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA JOVANA PRETEČE U VRANJEVU (NOVOM BEČEJU) (veliki značaj)

GLAVAŠEVA KUĆA U VRANJEVU (NOVOM BEČEJU) (veliki značaj)

STARA OPŠTINSKA ZGRADA U VRANJEVU (NOVOM BEČEJU) (veliki značaj)

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG ARHANGELA U DRAGUTINOVU (NOVO MILOŠEVO) (veliki značaj)

DVORAC KARAČONJI U BEODRI (NOVO MILOŠEVO) (veliki značaj)

ŽITNI MAGACIN I KOTARKA U BEODRI (NOVO MILOŠEVO)

IKONOSTAS SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U BEODRI (NOVO MILOŠEVO)

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETE MAGDALENE U BEODRI (NOVO MILOŠEVO)

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG ARHANGELA U KUMANU (veliki značaj)

RODNA KUĆA JOVANA VESELINOVA U KUMANU

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA ARHANGELA GAVRILA U BOČARU (veliki značaj)

DVORAC GEDEONA ROHONCIJA NA BISERNOM OSTRVU

DVORAC SOKOLAC

DVORAC HERTELENDI-BAJIĆ U BOČARU

Spomenici kulture – Opština Nova Crnja

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG PROKOPIJA U SRPSKOJ CRNJI

RODNA KUĆA ĐURE JAKŠIĆA U SRPSKOJ CRNJI

DVORAC U SRPSKOJ CRNJI

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLE U RADOJEVU

Spomenici kulture – Opština Sečanj

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLE U JAŠI TOMIĆ (veliki značaj)

RIMOKATOLIČKA CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DEVICE MARIJE U JAŠI TOMIĆ

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA VAZNESENJA GOSPODNJEG U ŠURJANU (veliki značaj)

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA VAZNESENJA GOSPODNJEG U JARKOVCU (veliki značaj)

DVORAC U KONAKU (veliki značaj)

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLE U NEUZINI

Spomenici kulture – Opština Žitište

IKONOSTAS SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE SVETOG ARHANGELA U MEĐI (veliki značaj)

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG SAVE I SIMEONA U SRPSKOM ITEBEJU (veliki značaj)

Objekti u proceduri utvrđivanja za spomenik kulture;

* HONVEDSKA KASARNA (DANAS POLJOPRIVREDNA ŠKOLA) U    ZRENJANINU
* EVANGELIČKA CRKVA U BELOM BLATU

Objekti u proceduri brisanja iz Centralnog registra nepokretnih kulturnih dobara (spomenika kulture);

KUĆA NARODNOG HEROJA SERVO MIHALJA, Ulica Patrijarha Pavla 50

BOTOŠ, PARTIZANSKA BAZA