Ulica Emila Gavrila

Br. 63 Vila braće Dragan
……………………………………
Prvi vlasnik: Braća Dragan
Projektant: Mihalj Matern, građevinar
Vreme izgradnje: 1937. godina
Stil: rana moderna

Vilu su podigli braća Dragan (Kristofer, Johan i Stefan), vlasnici fabrike šešira i tuljaka, koja se nalazi preko puta ove vile. Izgrađena je prema planovima lokalnog graditelja Mihalja Materna, koji je za braću Dragan projektovao i mnoge druge stambene objekte i fabričke hale.

Vila pripada ranoj moderni – prelaznoj stilskoj fazu u arhitekturi koja je zadržala elemente klasične arhitekture – u vidu kosog, višeslivnog krova, ali na kojoj ipak preovlađuju karakteristike nadolazećeg modernog pravca: ravne fasadne bezornamentalne površine, široki prozorski otvori, okulusi, držači zastave itd.

Povučena je od ulične regulacije. Izraženi ugaoni polukružni erker je dominantan element ove građevine. Zanimljivo je rešenje stepeništa smeštenog u poluotvoren prostor iznad koga se nalazi krovni balkon. Vila ima tri slobodne fasade, a postavljena je uz desnu granicu parcele. U vili se danas nalazi zabavište. Očuvana je u izvornom obliku i dobro se održava.