Stari mlin u ,,Žitoproduktu” i fabrika ulja

Adresa: Bolnička 7

Fabrika ulja podignuta je tokom Prvog svetskog rata (1916) u cilju snabdevanja mašinskim uljem Austrougarsku vojsku na balkanskom frontu. Podignuta je na desnoj obali Begeja, kod teretne železničke stanice. (Objekat je danas deo Žitoprodukta). Upravna zgrada fabrike ulja se nalazi preko puta (pruge). Danas su u noj smeštene prostorije kompanija Kolpa San.

Fabrika ulja 1916. (izvor: facebook stranica ,,Istorija Bečkereka-Petrovgrada-Zenjanina)

Domovinska industrija mlina osnovana je 1917. godine i podignuta na desnoj obali Begeja, pored fabrike ulja. Budući da se rat odužio, Austrougarska monarhija je morala ulagati u proizvodne kapacitete svoje prehrambene industrije zbog sve većih potreba vojske na frontu. U kompleksu se nalazilo i Deoničarsko društvo za podizanje mlinova koje se bavilo izradom svih tehničkih delova za izradu mlinova.

Između dva svetska rata, bio je to najmoderniji mlin u to vreme. Automatski visoki mlin bio je snabdeven sa najmodernijom konstrukcijom za mešavu 10 vagona pšenice dnevno. Imala je automatski uređaj za gašenje požara. Važio je za najveći izvozni mlin srednjeg Banata. Postojala je i zasebna sušara za kukuruz, sa kapacitetom od 10-12 vagona dnevno. Magacini ovog mlina obuhvatali su 800 vagona pšenice, a skladišta 300 vagona brašna. Imalo je vlastiti industrijski kolosek i sopstveno pristanište za utovar i istovar ceralija i brašna.

Domovinska industrija mlina d.d.
Mlin, 1917.

Danas se koriste stari objekti podignuti 1917, ali uglavnom u dograđenom i izmenjenom obliku. Jedino što je preostalo u originalnom izgledu je stari mlin na obali. Međutim, nalazi se u veoma lošem stanju i bez funkcije. Izgrađena je od čelične noseće konstrukcije a ispunu od jednog reda cigle. Pokriven je eternit pločama.

Izvori:
– Istorijski arhiv Zrenjanina,
Fond 3. Inventar zbirke karata i planova, H 71. Planovi Domivinsko – industrijskog mlina
– Aleksandar M. Stanojević (ur), Petrovgrad, Petrovgrad 1938. str: 281
– Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin