Saveznička ulica

Saveznička ulicа sе prоstirе u prаvcu istоk – zаpаd. Počinje od rаskrsnice ulica Теpličkе i cаrа Dušаnа, a završava se kod raskrsnice ulica Pеtеfiјеvе i Ivе Lоlе Ribаrа. U ulici preovlađuju prizemni оbјеkti bеz pоsеbnih arhitektonskih vrеdnоsti koji se mоgu zаmеniti nоvim оbјеktimа. Prilikom izgradnje novih objekata poštovaće se ulična regulacia, a sprаtnоsti mora biti usklаđеnа sа visinоm zgrаdе Srpske zadružne banke (Ul kralja Petra br.3). Ukоlikо sе оbјеkti zаdržаvајu dо dоnоšеnjа rеgulаciоnоg plаnа, mоrајu sе fаsаdе urеditi prеmа uslоvimа službе zаštitе.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KUĆA PORODICE TIVADAR
Saveznička br. 3a-5

Investitor: Beno Tivadar
Vreme gradnje: kraj 19. veka, dogradnja 1912. godine
Projektant: Hoff Nandor
Stil: neorenesansa

Prvo je izgrađen ugaoni objekat (br.5), najverovatnije krajem 19. veka, a 1912. godine je dograđeno ulično krilo (br.3a) koje se prostire duž Savezničke ulice, od ajnfort kapije do kuće pod brojem 3.

Ugaoni deo kuće (do ajnfort kapije) je delimično obnovljen 2013. godine, po Uslovima i Merama službe zaštite, dok je dograđeni deo, nekontrolisanim intervencijama, prilikom pretvaranja stambenog u poslovni prostor, potpuno izgubio svoju prvobitnu arhitekturu.

Zgradu treba tretirati jednobrazno i dograđenom delu vratiti prvobitnu dekoraciju fasade.


Ajnfort kapija


Fotografija poplave iz četrdesetih godina 20. veka. Na fotografiji se vidi Saveznička ulica i dograđeno ulično krilo kuće pre devastacije.