Ulica Nikole Tesle

 

Kuća Žozefine Vajdiš, Nikole Tesle 14

Prvi vlasnik: Žozefina Vajdiš
Vreme izgradnje: dvadesete godine 20. veka
Projektant: Janoš Panji, građevinski majstor
Stil: secesija

Fasada je obogaćena secesijskom dekoracijom tipičnom za arhitektonski rukopis Janoša Panjija, koji je bio jedan od najplodnijih lokalnih graditelja u periodu prve tri decenije 20. veka. Na fasadi se pojavlјuje karakterističan Panjiev stilizovan floralni motiv pupolјka i dekorativni friz vegetabilnih ornamenata na potkrovnom vencu. Sa desne strane se nalazi pešačka kapija. Kuća ima L osnovu sa jednim dvorišnim krilom.

——————————————————————————————————————–

Kuća Josifa Putića, NikoleTesle 18a

Prvi vlasnik: Josif Putić
Vreme izgradnje: 1936. godina
Projektant: ing. Todor Senci
Stil: rana moderna (strimlajn modern)

Kuća ima osnovu u obliku slova T, sa dvorišnim krilom, odnosno polukružnim ulaznim aneksom. Kuća je visoka prizemnica sa suterenom i tavanskim prostorom. Fasada je simetrično komponovana sa dva trodelna prozora koji su uokvireni plitkim malterskim ramom, a iznad njih se nalaze tavanski otvori u vidu okulusa. Kuća ima klasičan dvovodan krov, ali je on skriven atikom. U zoni sokle, koja je izvedena u veštačkom kamenu, nalaze se suterenski prozori. Pored kuće se nalazi zanimljivo osmišljena metalna kapija.

——————————————————————————————————————–

Kuća sa giterima, Nikole Tesle 15

Prvi vlasnik: nepoznat
Vreme izgradnje: početak 20. veka
Projektant: nepoznat
Stil: istorizam

Raskošna građanska kuća visokog partera ima svedenu dekoraciju na fasadi koju čine kanelirane lezene između prozora i šembrani. Ono što ovu kuću izdvaja od ostalih istorijskih objekata u Zrenjaninu i što joj daje poseban ,,šarm” jesu giteri (ukrasne prozorske rešetke) i kolska kapija od kovanog gvožđa. Kuća je pokrivena gleđosanim biber crepom na kome se nalaze dve dekorativna ,,volovska oka” (limeni ventilacioni otvori). Kuća ima L osnovu sa jednim dvorišnim krilom