GRAD ZRENJANIN (prethodna zaštita)

OBJEKTI I CELINE POD PRETHODNOM ZAŠTITOM

———————————————————————————————————————————————–

1. PROSTORNO KULTURNO – ISTORIJSKA CELINA «ULICA STEVICE JOVANOVIĆA SA KOMPLEKSOM KASARNE»

————————————————————————————————————————————————

2. PROSTORNO KULTURNO – ISTORIJSKA CELINA «DANIČIĆEVA ULICA»

————————————————————————————————————————————————

3. PROSTORNO KULTURNO – ISTORIJSKA CELINA «GORNJI GRAD» (IVE LOLE RIBARA)

————————————————————————————————————————————————

Pojedinačni objekti izvan granica Prostorno kulturno-istorijskih celina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Makedonska ulica:

Broj: 2 HONVEDSKA KASARNA (POLJOPRIVREDNA ŠKOLA)

Broj: 11 (ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE)

Ulica dr Vase Savića:

Broj: 1 (ŽELEZNIČKA STANICA)

Broj: 5 (KOMPLEKS STARE BOLNICE)

Ulica Toše Jovanovića:

Broj: 89 i 91 (GRАDSKA KLАNICA sa Upravnom zgradom)

Ulicа Pеtrа Drаpšinа:

Brojevi: 1, 5, 9, 11 i 13 (KOMPLEKS FABRIKE ŠEĆERA)

Ulica cara Dušana:

Brojevi: 16-18 (SLOVAČKA EVANGELIČKA CRKVA SA PAROHIJSKIM DOMOM), 25 (Tunerova kuća), 28 (Kuća Svetozara Cvetkova), 37 (Kuća slikara Konstantin Danila), 51 (Kuća dr Momira Stakića), 80 (Poljoprivredna zadruga) i 80a (Osnovna škola ,,Đura Jakšić”).

Slovačka ulica:

Brojevi: 1 i 1a (Kuće porodice Varadi)

Manastirska ulica:

Broj: 4-6.

Kej 2. oktobra:

Broj: 31 (Hojdekova vila)

Ulica vojvode Petra Bojovića:

Broj: 8 (Kuća Janoša Panjia)

Ulica Nikole Pašića:

Brojevi: 5 (ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE) i 16-16a (Kuća Mite Aleksića)

Ulica Đure Jakšića:

Broj: 14 (dva objekta stare fabrike tepiha «Lazara Dunđerskog» iz 19. veka)

Ulica dr Zorana Kamenkovića:

Broj: 5 (AMBULANTNA POLIKLINIKA)

Broj: 37 (Kuća Veselina Gardinovačkog)

Ulica Emila Gavrila:

Brojevi: 22, 24, i 63 (Vila braće Dragan).

Zmaj Jovina ulica:

Brojevi: 1-1a, 7-7a, 12, 24, 26 i 28.

Ulica Đorđa Stratimirovića:

Broj: 16.

Ulica Nikole Tesle:

Brojevi: 14, 15 i 18a.

Ulica Žarka Zrenjanina

Broj: 20. (Vila dr Josifa Kencela)

Ulica 7. jula:

Broj: 20. (Vila Josifa Vajteršana)

Ulica Miletićeva:

Broj: 48. (Pučka banka)

Cvetna ulica:

Broj: 1. (Bivša upravna zgrada Deoničarskog društva za preradu kukuruza i fabrike ulja)

Bolnička ulica

Broj: 7. (Fabrika ulja i stari mlin u okviru ,,Žitoprodukta”)

Ulica Železnička

Broj: 52. (Duvanika)

Ulica dr Laze Kostića

Broj: 2. (Zgrada salona nameštaja ,,NOVI DOM”)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kapela na Temišvarskom groblјu.

Kapela na Gradnuličkom groblјu.

Kapela na Tomaševačkom groblјu i grobovi: Todora Manojlovića, dr Slavka Županskog, dr Emila Gavrila i Nestora Dimitrijevića.

Kаpеlа nа kаtоličkоm grоblјu sа kаlvаriјоm i grob Konstantina Danila i Тivаdаrа Vаnjеkа.

Kаpеlа nа prоtеstаntskоm grоblјu.

Јеvrејskо spоmеn  grоblје.