GRAD ZRENJANIN (prethodna zaštita)

CELINE I OBJEKTI POD PRETHODNOM ZAŠTITOM

———————————————————————————————————————————————–

1.  CELINA ,,ULICA STEVICE JOVANOVIĆ SA KOMPLEKSOM KASARNE”

————————————————————————————————————————————————

2.  CELINA ,,DANIČIĆEVA ULICA”

————————————————————————————————————————————————

3.  CELINA ,,IVE LOLE RIBARA”

———————————————————————————————————————————————–

4.  CELINA ,,TORONTALSKA FABRIKA ŠEĆERA”

———————————————————————————————————————————————–

Pojedinačni objekti izvan granica Prostorno kulturno-istorijskih celina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Makedonska ulica:

Broj: 2 HONVEDSKA KASARNA (POLJOPRIVREDNA ŠKOLA)

Broj: 11 (ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE)

Ulica dr Vase Savića:

Broj: 1 (ŽELEZNIČKA STANICA)

Broj: 5 (KOMPLEKS STARE BOLNICE)

Ulica Toše Jovanovića:

Broj: 89 i 91 (GRАDSKA KLАNICA SA UPRAVNOM ZGRADOM)

Ulica cara Dušana:

Brojevi: 16-18 (SLOVAČKA EVANGELIČKA CRKVA SA PAROHIJSKIM DOMOM), 25 (Tunerova kuća), 28 (Kuća Svetozara Cvetkova), 37 (Kuća slikara Konstantin Danila), 51 (Kuća dr Momira Stakića), 80 (Poljoprivredna zadruga) i 80a (Osnovna škola ,,Đura Jakšić”).

Slovačka ulica:

Brojevi: 1 i 1a (Kuće porodice Varadi)

Manastirska ulica:

Broj: 4-6.

Kej 2. oktobra:

Broj: 31 (Hojdekova vila)

Ulica vojvode Petra Bojovića:

Broj: 8 (Kuća Janoša Panjia)

Ulica Nikole Pašića:

Brojevi: 5 (ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE) i 16-16a (Kuća Mite Aleksića)

Ulica Đure Jakšića:

Broj: 14 (Zgrada fabrike tepiha Lazara Dunđerskog)

Ulica dr Zorana Kamenkovića:

Broj: 5 (AMBULANTNA POLIKLINIKA)

Broj: 37 (Kuća Veselina Gardinovačkog)

Ulica Emila Gavrila:

Brojevi: 22, 24, i 63 (Vila braće Dragan).

Zmaj Jovina ulica:

Brojevi: 1-1a, 7-7a, 12, 24, 26 i 28.

Ulica Đorđa Stratimirovića:

Broj: 16.

Ulica Nikole Tesle:

Brojevi: 14, 15 i 18a.

Ulica Žarka Zrenjanina

Broj: 20. (Vila dr Josifa Kencela)

Ulica 7. jula:

Broj: 20. (Vila Josifa Vajteršana)

Ulica Miletićeva:

Broj: 48. (Pučka banka)

Cvetna ulica:

Broj: 1. (Bivša upravna zgrada Deoničarskog društva za preradu kukuruza i fabrike ulja)

Bolnička ulica

Broj: 7. (Fabrika ulja i stari mlin u okviru ,,Žitoprodukta”)

Ulica Železnička

Broj: 52. (Duvanika)

Ulica dr Laze Kostića

Broj: 2. (Zgrada salona nameštaja ,,NOVI DOM”)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kapela na Temišvarskom groblјu.

Kapela na Gradnuličkom groblјu.

Kapela na Tomaševačkom groblјu i grobovi: Todora Manojlovića, dr Slavka Županskog, dr Emila Gavrila i Nestora Dimitrijevića.

Kаpеlа nа kаtоličkоm grоblјu sа kаlvаriјоm i grob Konstantina Danila i Тivаdаrа Vаnjеkа.

Kаpеlа nа prоtеstаntskоm grоblјu.

Јеvrејskо spоmеn  grоblје.