Duvanska stanica državnog monopola (Duvanika)

Adresa: Železnička br.52
……………………………
Prvi vlasnik: Uprava državnih monopola Kraljevine Jugoslavije
Projektant: nepoznat
Vreme izgradnje: 1937. godina
Stil: moderna

Nova duvanska stanica državnog monopola (Duvanika) izgrađena je 1937. godine na prostoru između Železničke ulice i stare teretne železničke stanice. Čini je administrativna zgrada (zgrada državnog monopola), otkupna stanica i slagalište duvana (duvanski magacin). U pitanju je tipski projekti duvanskih magacina, kakvi se u to vreme grade po čitavoj Kraljevini Jugolsaviji. Zapošljavala je 1 000 ljudi, a u magacin se mogao skladištiti do 100 000 tona duvana.

Danas, iako ima drugačiju namenu, nalazi se u skoro neizmenjenom obliku i dobro se održava.

Duvanska stanica državnog monopola (1937). Upravna zgrada i duvanski magacin
Duvanika 2020. godine

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Izvori:

Aleksandar M. Stanojević (ur), Petrovgrad, Petrovgrad 1938. str: 282
Banatska pošta br.15, 17.06.1936.
Banatska pošta br.32, 17.10.1936.
Banatska pošta br.35, 28.11.1936.