Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje dokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Zrenjanina

DOKUMENTACIJA Zavoda za zaštitu spomenika kulture je razvrstana u sledeće zbirke (fondove):

  1. Zbirka pisanih dokumenata – dosijea
  2. Zbirka planova – planoteka
  3. Zbirka fototečkog materijala – fototeka
  4. Zbirka štampanog materijala – biblioteka i hemeroteka

U formularu treba navesti koja vrsta dokumentacionog materijala Vam je potrebna i u vezi sa kojim objektom (objektima).
Takođe je potrebno navesti pun naziv teme Vašeg istraživačkog rada, zbog koga ste zainteresovani da izvršite uvid u dokumentaciju.
Studenti koji žele da izvrše uvid u dokumentaciju su u obavezi da prilože potvrdu svog fakulteta o redovnom studiranju (ili o pohađanju postdiplomske nastave), kao i preporuku svog mentora za istraživački rad kojim se bave.
Dokumentacija Zavoda se ne može pozajmljivati.

PREUZMITE DOKUMENT
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas.