10 Jan
2018
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Graditeljska delatnost Janoša Panjia u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu)

Janoš Panji, (Veliki Bečkerek, 1878 – Petrovgrad, 1938)
grаđеvinski mајstоr i preduzimač, projektant, vlаsnik pаrnе ciglаnе.
János Pányi, (Nagy Becskerek, 1878 – Petrovgrad, 1938)
építőmester, tervező, építési vállalat tulajnos, gőztéglagyár tulajdonos.

OVE GODINE NAVRŠAVA SE 140 GODINA OD ROĐENJA, ODNOSNO 80 GODINA OD SMRTI JANOŠA PANJIA, ZNAČAJNOG GRADITELJA VELIKOG BEČKEREKA


Janoš Panji

Grаditеlјska delatnost Јanoša Pаnjiа dо sаdа niје bila prеdmеt studiоznоg istrаživаnjа i svеоbuhvаtnоg vаlоrizоvаnjа od strane stručne javnosti. Vеći dео njеgоvоg rаdа је donedavno biо nеpоznаt, а sаmim tim i znаčај zа rаzvој аrhitеkturе grаdа u prvih čеtiri dеcеniје 20. vеkа, pеriоd u kоmе је аktivnо dеlоvао.

Nа dеsеtinе objekata u Vеlikоm Bеčkеrеku pоdignutо је kvаlitеtnim ciglаmа iz Panjieve ciglаnе, а mnоgi grаđеvinski plаnоvi stаmbеnih kućа pоtpisаni su njеgоvim imеnоm. Do sada je identifikovano preko dvаdеsеt građevina izvedenih po njegovim planovima, od kojih neke i dаnаs pоstојe u neizmenjenom obliku – tri imајu svојstvо spоmеnikа kulturе, а nеkоlikо njih је pоd prеthоdnоm zаštitоm. Panjieva ostvarenja deo su vrednog nasleđe grada Zrenjanina, a pojedina dela su i mnogo više od toga – mali dragulji arhitekture Vojvodine!

Iako nije bio školovan arhitekta već samo građevinski majstor (po tadašnjim građevinskim zakonima Austrougarske monarhije, građevinski majstori su mogli projektovati i potpisivati građevinske planove objekata određene spratnosti isključivo privatnih naručilaca), njegova dela pokazuju neosporan talenat i tehničko znanje koje je stekao na majstorskom školovanju u Budimpešti. Projektovao je u stilu secesije i vrlo brzo je formirao stil po kome će biti prepoznatljiv. Pri dekorisanju fasada, često je koristio specifične dekorativne motive iz repertoara mađarske, a ponekad i bečke varijante secesije, a ono što ga je izdvajalo od drugih projektanata tog vremena u Velikom Bečkereku, jeste upotreba stilizovanog simbola pupoljka cveta na fasadama kuća, koji je postao prepoznatljiv motiv njegove arhitekture, odnosno svojevrstan autorski potpis na fasadi! (Ukoliko ne postoje pouzdani dokazi o autorstvu Panjia, ovaj detalj nas uvek upućuje na njega).
Arhitektonska ostvarenja Janoša Panjia predstavljaju originalna autorska dela autentičnog likovnog izraza.

Rođen u predgrađu, siromašnog porekla, Panji nije bio u finansijskoj mogućnosti da završi željeni fakultet, ali je marljivim radom (i dobrom ženidbom) postao je uspešan građevinski preduzimač, a kasnije i vlasnik parne ciglane, stvorivši pozamašno bogatstvo od čega je sebi mogao da podigne nekoliko raskošnih kuća i jednu palatu u centru grada, koja i danas nosi ime po njemu!

Ovo su neka od najznačajnijih građevina Janoša Panjia!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. KUĆA U GUNDULIĆEVOJ ULICI
Gundulićeva ulica br.32
1910. godina
(prethodna zaštita)

Na ovoj kući se pojavljuju dekorativni elementi veoma slični onim koji se nalaze na njegovoj kući u Ulici vojvode Petra Bojovića br.8, ali u skromnijem obimu. Kuća je projektovana za Jozefa Panjia, Janoševog brata.

————————————————————————————————————————————————

2. KUĆA PORODICE PANJI
Ulica vojvode Petra Bojovića br.8
1911. godina
(prethodna zaštita)

Kuću je izgradio za sebe i svoju suprugu, a u njoj je smestio i svoj projektantski biro. Simetrično je komponovana sa dva bočna rizalita koja su dodatno istaknuta piramidalnim krovom, a središnje polje je uvučeno sa regulacione linije ulice, na kojoj se nalazi dekorativna ograda od kovanog gvožđa. Sačuvan je originalan krovni pokrivač sa eternit pločama.
Na fasadi preovlađuju geometrizovane secesijske linije i dve ženske glave iznad prozorskih otvora rizalita.
Zadržana je tradicionalna organizacija unutrašnjeg prostora; sobe su okrenute ka ulici, a ekonomske prostorije ka dvorištu.

————————————————————————————————————————————————

3. KUĆA MITE ALEKSIĆA
Ulica Nikole Pašića br. 16-16a
1912. godina
(prethodna zaštita)

Ovu prostranu građansku kuću širokog uličnog fronta projektovao je zajedno sa svojim poslovnim ortakom Janošem Meršbaherom, sa kojim će sarađivati na većini svojih projekata. Zanimljiv detalj na fasadi predstavlja oblik otvora i talasasta linija izvedena u malteru koja se prostire celom dužinom građevine. Kuća je dvojna – projektovana za dve porodice, sa dva identična dvorišna krila.

————————————————————————————————————————————————

4. VILA JANOŠA PANJIA (Kuća profesora Borjanovića)
Ulica vojvode Petra Bojovića br.6
1913. godina
(spomenik kulture)

Ova raskošna vila dinamičke strukture zauzima ugao Ulice Petra Bojovića i carice Milice, a nalazi se na istom placu na kome je njegova kuća iz 1911. godine. Na ovoj građevini se uočava već formiran Panjiev prepoznatljiv stil.
Saznati više: (Kuća profesora Borjanovića)

————————————————————————————————————————————————

5. KUĆA JANOŠA MERŠBAHERA (Kuća Todora Manoljovića)
Ulica vojvode Petra Bojovića br.31
1914. godine
(spomenik kulture)

Kuću je za svoj dom projektovao građevinski preduzimač Meršbaher zajedno sa Panjiem. Na staroj fotografiji se vidi prvobitan izgled fasade. Veći deo dekoracije fasade, izvedene u malteru, je u nekim ranijim intervencijama uklonjen. Posebno je zanimljiva atika valovite forme koja podseća na dela mađarskog arhitekte Bele Lajte (vatrogasni dom i kuća krojača u Senti).
Saznati više: (Kuća Todora Manojlovića)

————————————————————————————————————————————————
6. KUĆA SVETOZARA CVETKOVA
Ulica cara Dušana br.28
1922. godina
(prethodna zaštita)

Ova građanska kuća ima karakteristike fasadne platike tipične za Panjijev arhitektonski rukopis.


————————————————————————————————————————————————-
7. KUĆA DR ĐURE DEKANIĆA I KUĆA STEFANA HOFMANA
Ulica Stevice Jovanovića br.4-6
1924. godina
(prethodna zaštita)

Panji je kupio staru kuću sa velikom placem, koju je zatim porušio, izdelio parcelu na dve parcele i na istom mestu izgradio dve skoro identične kuće koje je vrlo brzo nakon izgradnje prodao. Jednu od te dve (br.4) je kupio dr Đura Dekanić – načelnik ginekologije torontalske bolnice, a drugu pod brojem 6, Mihalj Ditrih.
Posebnu specifičnost ove kuće čini fasada druge kuća (br.6) čija je dekoracija izvedena u tehnici zgrafito. Pored Panjievih omiljenih pupoljaka, pojavljuju se aplikacije drugih floralnih elemenata i ženskih likova po ugledu na bečku secesiju.


br.6

————————————————————————————————————————————————

8. SANATORIJUM DR JOVANA KLEIČA (Plućna bolnica ,,dr Vase Savića”)
Petefijeva ulica br.4
1921-26. godine
(prethodna zaštita)

Sanatorijum za lečenje vodom podigao je dr Jovan Kleič u periodu od 1921. do 1926. godine. Središnja partija zgrade je uvučena od regulacije ulice tako da su bočni rubovi dobili oblik rizalita. Na fasadi zgrade je primenjen dekorativni repertoar svojstven Panjiu: vegetabilni amblemi, talasasta polja od narubljenog maltera, kružne linije oko otvora itd.
U zgradi se danas nalazi plućna bolnica.
Saznati više: (Plućna bolnica ,,dr Vase Savića”)

————————————————————————————————————————————————

9. PALATA ,,PANJI”
Ulica Svetozara Markovića br.1
1926. godine
(spomenik kulture)

Palata je Panjievo najznačajnije delo i predstavlja krunu njegovog projektantskog stvaralaštva. Po projektu, bio je predviđen vegetabilni motiv sa talasastim poljem u malteru, ali on nije izveden na građevini. Nakon završetka izgradnje, u nju se preselio sa svojom porodicom u jedan stan na prvom spratu. Ostali stanovi, kao i lokali u prizemlju bili su namenjeni za izdavanje. Na ovoj građevini je po prvi put primenio međuspratnu armiranobetonsku konstrukciju.
Saznati više: (Palata Panji)

————————————————————————————————————————————————

10. ZGRADA JULIA KRAUSA
Obala pionira br.4
1928. godina
(prethodna zaštita)

————————————————————————————————————————————————

11. KUĆA JOZEFINE VAJDIŠ
Ulica Nikole Tesle br.14
1928. godina
(prethodna zaštita)

Na ovoj kući se pojavljuje karakterističan stilizovan floralni motiv pupoljka, ali je dekoracija fasade svedenija.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

* Ostali izvedeni projekti Janoša Panjia

Ostale građevine koje je projektovao Panji su ili srušene ili su degradirane u tolikoj meri, da nije ništa preostalo od njihove arhitektonske vrednosti. Sačuvani planovi kuća otkrivaju nam autorovu maštovitost u primeni raznovrsnih secesijskih aplikacija na fasadi:

Kuća Sabo Bartalana
Ulica Jovana Popovića
1910. godina.
(srušena)

Kuća Tarčul Julijana
Ulica vojvode Petra Bojovića
1911. godina.
(srušena)

Kuća Panji Jožefa
Ulica Save Tekelije
1910. godina.
(srušena)

Kuća Grafijus Jozefa
Ulica Save Tekelije br.8-10
1911. godina.
(postoji danas sa izmenjenom fasadom i bez dekorativne plastike)

Kuća Gutman Bele
Nepoznata ulica
1911. godine.

Kuća Panji Jovana
Ulica carice Milice br.38
1912. godina.
(postoji danas, ali sa izmenjenom fasadom)

Kuća Panji&Meršbaher
Ulica dr Kornelija Radulovića br.35
1912. godina.
(postoji, ali sa izmenjenom fasadom)

Gradska kafana Gal Ištvana (Zgrada bioskopa ,,Avala”)
Ulica brigadira Ristića
1913. godina.
(srušena)


Kuća Bukovac Pala
Ugao ulica Nikole Tesle i Obilićeve.
1914. godina.
(postoji, ali sa izmenjenom fasadom)

Kuća Krumenaker Karla
Ulica Ive Lole Ribara
1914. godina.
(srušena)

Kuća Josifa Bingera (Radnički dom)
1928. godina
Ugao ulice Nikole Tesle i Cvijićeve
(postoji, ali sa devastiranom fasadom)

* Neizvedeni projekti Janoša Panjia

Zgrada Joce Radivojevića na Vilsonovom trgu
Ugao Ulice kralja Aleksandra I Karađorđevića i Vilsonovog trga
1926. godina
(neizveden projekat)

Iako je dobijena saglasnost na arhitektonski projekat i izdata dozvola za izvođenje građevinskih radova od nadležnih gradskih vlasti, ova ugaona jednospratnica nije izvedena. Šta se zapravo dogodilo i zbog kojih razloga nije došlo do realizacije ovog projekta, za sada ne znamo. Da li bi, da je ipak izgrađena, i ova zgrada imala sudbinu zgrade starog gradskog muzeja, koja se nalazila odmah pored nje, ili bi možda njeno postojanje sprečilo urbicid na ovom delu gradskog jezgra, ostaće samo u domenu pretpostavki.


——————————————

Napomena: Posebnu zahvalnost autor ovog teksta upućuje Panjievoj unuci, gospođi Eržebet Sabo.
О Јanošu Pаnjiu је mаlо tоgа оstаlо zаpisаnо, а pоrоdičnа аrhivа niје lаkо dоstupnа, јеr pоtоmci pоrоdicе živе u Nеmаčkој. О оvоm, zа nаš grаd, znаčајnоm čоvеku, nе bismо imаli skоrо nikаkvа sаznаnjа dа niје bilо dоbrе sаrаdnjе sа gospođom Еržеbеt Sаbо, kоја је nеsеbičnо prеnеlа svоја sеćаnjа i dео pоrоdičnе istorije dаlа nа uvid. Оnо štо smо sаznаli iz rаzgоvоrа i pоrоdičnih fоtоgrаfiја, оsvеtlilо је njеgоv živоt i pоmоglо dа sе lik i dеlо Janoša Panjia izvuku iz zаbоrаvа, i da mu se vrati značaj koji zaslužuje!

Još jednom Hvala!

Bojan Kojičić, istoričar umetnosti

Literatura:

*Dokumentacija Istorijskog arhiva Zrenjanina:
-Fond F.1 Inventar zbirke karata i planova (1752-1992) – H. Regulacija grada sa planovima zgrada (1851-1961)
-Fond F.3 Veliki Bečkerek, grad sa uređenim senatom (1769-1918)
-Fond F.97 Gradsko poglavarstvo Petrovgrad (1919-1945)
-Fond F.45 Zbirka fotografija (1890-2003)
*Dokumentacija i fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin.
-V. Majstorović, Odabrana Zbirka građevinskih planova,iz fonda: Veliki Bečkerek, grad sa uređenim senatom (1769-1918)(Istorijski arhiv Zrenjanina, Zrenjanin 2013.
-V. Majstorović, Kuća profesora Borjanovića u Ulici vojvode Petra bojovića br.6 u Zrenjaninu, Glasnik Društva konzervatora Srbije 38, Beograd 2014.
-B.Kojičić, Prilog biografiji Janoša Panjia, građevinskog majstora iz Velikog Bečkereka, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVIII, Novi Sad 2015.
*Fotografije iz arhive porodice Sabo

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*