1 Sep
2014
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Završeni konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi Doma parohije (Svetosavskog doma ) u Perlezu

Juna meseca 2014. godine završeni su konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi Doma parohije (Svetosavskog) doma u Perlezu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NASTAVAK RADOVA U 2014. GODINI

U proleće 2014. godine, nastavljeni su radovi na obnovi zgrade Parohijskog doma u Perlezu.
– Objekat je saniran od posledica vlage koja je prouzrokovala oštećenja cigle i maltera, metodom presecanja zidova (HIO tehnologija). Nakon toga, sokla je omalterisana paropropusnim malterom.


– Mnogobrojni i raznovrsni dekorativni elementi fasade koji su urađeni od maltera i gipsa, restaurirani su ili ponovo izliveni po uzoru na originalne.

– Dotrajalu stolariju nije bilo moguće reparirati i restaurirati, pa je zamenjena novom, izrađenom od belog ariša, koja je identična originalnoj, s tom razlikom sto su izvedena samo spoljna prozorska krila ali sa termopan staklom.

(Na uličnoj fasadi je urađeno novih sedamnaest prozora i četvoro vrata, na dvorišnoj deset prozora i cetvoro vrata. (Samo su jedna vrata restaurirana).

Radovi u enterijeru

– Zbog višegodišnjeg prokišnjavanja krova, konstrukcija dekorativne tavanice* je pretrpela značajna oštećenja, te je morala u potpunosti biti uklonjena. Nova tavanica je izvedena po uzoru na originalnu, ali samo formom, jer je izveden od gipsanih ploča.

*(Konstrukcija prvobitne dekorativna tavanica se sastojala od drvenih poprečno postavljenih profilisanih dasaka na koje su zakucane podužne daske prekrivene štukaturom a potom omalterisane krečnim amlterom sa profililisanim lajsnama od maltera).

– Tonovi boje fasade su određeni po uzoru na boju fasade crkve, čime se želelo kolorističko objedinjavanje ove dve građevine, koje predstavljaju jednu celinu.

Ovim radovima na obnovi Parohijskog doma u Perlezu završena je prva faza projekta!

O radovima u 2013. godini pročitati …….Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi Doma parohije.


————————————————————————————————————————————————

PREDLOG BUDUĆEG IZGLEDA
Idejno rešenje revitalizacije Svetosavskog doma i doma Parohije. Autorski tim: – Zoran Stojačić dia, Dario Čupić i Milan Poznanović.

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*