8 Jul
2021
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Završeni radovi na revitalizaciji dvorca Hertelendi – Baer u Bočaru

Juna 2021. godine završeni su radovi na revitalizaciji dvorca Hertelendi – Baer u Bočaru.

Kompleks Dvorca Hertelendi-Baer u Bočaru

Dvorac Hertelendi-Bajer je sredinom 19. veka izgradila plemićka porodica Hertelendi, odnosno jedan od sinova velikog župana Jozefa Hertelendija. O prvobitnom izgledu građevine se ne može ništa reći jer ne postoje podaci o tome, izuzev starih mapa sela na kojima se vidi da je građevina imala osnovu u obliku ćiriličnog slova  П, kao što ima i današnja zgrada. Dvorac sa ograđenim imanjem je krajem 19. veka otkupio pivar Alajoš Bajer i u prvoj deceniji 20. veka preoblikovao gu u stilu secesije. Dvorac je nakon Drugog svetskog rata nacionalizovan i pretvoren u psihijatrijsku bolnicu koja je tu bila do 2005. godine.

Početak revitalizacije dvorca 2011.

Kada je bolnica iselјena, dvorac je ostao bez namene i korisnika, napušten i prepušten propadanju. Od 2011. godine započinju radovi na rekonstrukciji i revitalizaciji dvorca za smeštaj ustanove za decu sa posebnim potrebama. Međutim, radovi se obustavljaju nakon par meseci zbog pronevere sredstava za obnovu.

Dvorac Hertelendi-Baer u Bočaru, nakon radova 2021.

Nastavak radova na revitalizaciji dvorca 2018-2021.

Nastavak prekinutih aktivnosti počeo je 2018. godine, uz učešće Pokrajinske vlade i Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Novu projektnu dokumentaciju izradilo je DOO „PRO-ING“ iz Novog Sada, sa odgovornom projektantkinjom Sandrom Vlajković, dia, a Izvođač druge faze radova bilo je DOO „MODULOR“ iz Beograda.

Novom projektnom dokumentacijom dvorac je promenio namenu, te je sada predstavlјao jedinstven višenamenski kompleks koji obuhvata različite sadržaje namenjene deci predškolskog i nižeg školskog uzrasta. U njemu će se odvijati program edukacije, odmora i rekreacije, socijalizacije i boravka dece u prirodi. Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg dvorca (u prizemlјu su učionice, trpezarija i kuhinja, a u potkrovlјu spavaće sobe) i nekadašnje konjušnice u smeštajni pavilјon. Od novih objekata projektovani su fiskulturna sala, stan za domara i pomoćni objekti. Tu se nalaze i igrališta za decu, dve kružne saletle i natkrivena veza između smeštajnog pavilјona (bivše konjušnice) i objekta za rekreaciju. Takođe, predviđeno je parterno uređenje sa zelenilom celog kompleksa.

U sklopu restauratorskih radova, urađene su nove ulazne kapije – jedna pešačka i dve kolske po uzoru na kapiju sa srušene kuće u Zrenjaninu. Enerijer je u potpunosti preoblikovan, prilagođen novoj nameni, dok je fasada restaurirana prema Uslovima Zavoda. Zgrada bivše konjušnice je rekonstruisan i pretvoren u smeštajni deo. prema uslovima Zavoda je restaurirana ulična fasada objekta, dok je dvorišna preoblikovana i prilagođena funkcionalnim potrebama nove namene. Druga faza radova na dvorcu Hertelendi – Baer u Bočaru započela je novembra 2019. i trajala je do juna 2021. godine, kada je objekat svečano otvoren.

Spomenka Urošević, arhitekta

Bojan Kojičić, istoričar umetnosti

Saznati više: ISTORIJAT DVORCI U BOČARU

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*