10 Sep
2012
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

Obaveštenje arheologa

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin prati zemljane radove na teritoriji grada, pri čemu se evidentira pronađeni arheološki materijal. Ovi radovi često nisu prethodno najavljeni, zbog čega se otkriveni arheološki materijal najčešće oštećuje, a lokalitet nepovratno devastira. Zainteresovani građani, koji su došli u posed arheološkog materijala, jedan deo ponude arheolozima na čuvanje. Tada su arheolozima posebno važne informacije vezane za mesto i okolnosti nalaza. Na taj način se, osim vremenskog opredeljenja nalaza, upotpunjuje karta arheoloških lokaliteta srednjeg Banata.
Arheolozi se ovom prilikom posebno zahvaljuju sugrađanima zainteresovanim za starine, koji su prikupljeni materijal ponudili na čuvanje Zavodu za zaštitu spomenika kulture i Narodnom muzeju, kao i onima koji su arheolozima ovih institucija dozvolili da vide njihove privatne zbirke arheološkog materijala i dali informacije o njemu.

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*