8 Apr
2016
Posted in: Aktuelnosti
By    No comments

OBNOVA ZGRADE VELIKOBEČKEREČKE ŠTEDIONICE U ZRENJANINU

Investitor: Ministarstvo kulture Republike Srbije (restauracija fasade i obnova krova), Grad Zrenjanin i privatni investitori (međuspratna i tavanska konstrukcija)
Građevinski projekat: Arhitektonika-Proing (projektant: Srđan Negovanović, dipl.ing.arh)
Konzervatorski projekat – Faza A: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin (projektni tim: Spomenka Urošević, dipl.ing.arh i Bojan Kojičić, istoričar umetnosti)
Izvođač radova: D.O.O. GIK “Intergradnja Banat Group” (međuspratna i tavanska konstrukcija), D.O.O ,,Ornament”, Beograd (restauracija fasade i obnova krova)
Građevinski nadzor: Snežana Kleut, dipl. ing. građ. i Svetozar Bjelić, dipl. ing. građ.
Konzervatorski nadzor: faza A) Spomenka Urošević, dipl.ing.arh i Bojan Kojičić, istoričar umetnosti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi uličnog krila zgrade Velikobečkerečke štedionice završeni su aprila 2016. godine.

IMG_0974 sajt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stanje građevine pre konzervatorsko – restauratorskih radova

Zbog dugogodišnjeg neodržavanja, zgrada se nalazila u veoma lošem i zapuštenom stanju. Zdanje, u kojem se nekad nalazio poznati gradski restoran, hotel i štedionica, tokom decenija pre i posle rata, služilo je za razne društvene aktivnosti. Međutim, bar četvrt veka objekat nije temeljno saniran, ali ni prilagođen savremenim potrebama korisnika – u dvorišnim krilima su postojala svega dva zajednička sanitarna čvora, dok su mnogi stanovi bez njih. Jedan deo stambenog i poslovnog prostora je u privatnoj, a veći deo je u državnoj svojini. U državnim stanovima su živeli ljudi sa margina društva, a jedan deo prostora je prazan, bez namene.
Iako je građevina utvrđena za spomenik kulture još 1972, odnosno za spomenik kulture od velikog znaćaja za Republiku Srbiju 1991. godine, poslednjih nekoliko decenija su vršene invazivne adaptacije od strane više stanara i korisnika i to uglavnom bez konsultacija sa službom zaštite. Sve te građevinske intervencije su oštetile konstruktivnu stabilnost i uzrokovale urušavanje međuspratne i tavanske konstrukcije desnog dela uličnog krila, avgusta meseca 2014. godine.

IMG_9659

Ulična fasada 
Nakon Drugog svetskog rata, odnos komunističkih vlasti prema prošlosti preslikao se i na odnos društva prema graditeljskom nasleđu Zrenjanina, kao odrazu te prošlosti u prostoru. Iako je zgrada obnavljana, u poslednjih pola veka nikad nije primenjen metod konzervacije i restauracije. Vremenom je gubila svoju autentičnost i bogatstvo dekorativne fasadne plastike. Najveće izmene su se dogodilu u prizemlju koje je ,,modernizovano” proširivanjem otvora za potrebe lokala i kafane ,,Tisa”, po kojoj je zgrada postala poznata. Prilikom tih adaptacija, prizemlje je potpuno izmenjeno i degradirano.

VBS stampa final 2007-Model sm
Izgled fasade uličnog krila

KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKI RADOVI 2015 – 2016.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin je izradio konzervatorsko – restauratorski projekat sanacije i rekonstrukcije uličnog krila zgrade, na osnovu kog je Ministarstvo kulture Republike Srbije odobrilo sredstva za njenu obnovu.
Septembra 2015. godine započeti su radovi na rekonstrukciji međuspratne i tavanske konstrukcije, a oktobra konzervatorsko – restauratorski radovi na obnovi krova i fasade uličnog krila.

Pre izrade projektno – tehničke dokumentacije, urađena je istorijsko – arhitektonska analiza zgrade, prikupljena je sva raspoloživa arhivska građa, (stare fotografije, onovremeni novinski članci i planovi). Nakon izvedenih radova, uličnoj fasadi je vraćen izgled iz 1890. godine, kada je zgrada rekonstruisana, odnosno kada je vlasnik zgrade postala Velikobečkerečka štedionica. Najvredniji izvor podataka predstavlja nekoliko sačuvanih fotografije sa početka 20. veka, na kojima se jasno može videti izgled štedionice. To je ujedno bio i najpouzdaniji istorijski izvor, jer originaslni planovi nisu pronađeni.

tisa sajt

Informacije o autentičnom izgledu ,,otkrila” nam je i sama zgrada. Naime, nakon uklanjanja više slojeva maltera, uočen je originalan sloj krečnog maltera sa profilacijom. Otkrivene su dekorativne livene rozete koje su se nalazile u zoni između prizemlja i sprata, a koje su imale funkciju zaštitnih ventilacionih rešetki. Prema očuvanom originalu, izrađene su sve ostale rozete i vraćene na svoje mesto, s tim što sada imaju isključivo dekorativnu funkciju. Obnovljena je celokupna malterska i gipsana plastika, kvaderi u malteru su ponovo izvedeni, a oni na rizalitima su špricani. Svaki detalj je sa pažnjom restauriran.

stedionica

Livena ventilaciona rešetka u bronzi i ključni kamen u obliku konzile iznad portala prizemlja
IMG_1124 sm

 

Centralni rizalit sa figuralnom kompozicijom izvedenom u gipsu i terakoti. Dva centralna lučna prozora su uokvirena dekorativnim korintskim stubovima na koje se oslanja presečen fronton sa bistom Merkura u sredini, a u trougaonom frontonu iznad, nalazi se reljef dve ženske figure i košnica. Istraživanje je otkrilo da se u periodu pre Prvo svetskog rata, umesto košnice, nalazio grb Austrougarske monarhije. (Dve ženske figure su ustvari alegorijske predstave koje čuvaju grb Austrougarske monarhije. Ruke figura su presečene uklanjanjem grba, a alegorijski atributi takođe nedostaju).

centralni rizalit sm

Kompletna stolarija je nova, urađena po uzoru na originalnu. Prizemlju je vraćen autentičan izgled. Otvori lokala su ujednačeni u dimenzijama, a u njih je ugrađena nova drvena stolarija izrađena po uzoru na originalnu. Iznad otvora prizemlja vraćeni su ključni kamenovi u formi dekorativnih konzola. Ajnfort kapija izrađena po uzoru na originalnu koja je uklonjena pre više decenija.
prizemlje stolarija sm

Prozori sprata sa termopan staklom
IMG_0973 sm

 

Ajnfort trokrilna kapija

kapija za sajt

Krov je pokriven novim biber crepom, a dve limene dekorativne badže su izvedene u svemu prema originalu.

IMG_0770 sm

Dvorišna fasada uličnog krila

sajt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NASTAVAK RADOVA

  • U jesen 2016. godine nastavljeni su radovi na obnovi enterijera uličnog krila, koji obuhvataju restauraciju ajnfort prolaza, mermernog gazišta i dekorativne ograde dvokrakog stepeništa, kao i adaptacija službenih prostorija Zavoda na spratu.
  • Zavod je izradio i Konzervatorski projekat za obnovu Velikobečkerečke štedionice – Faza B,  koji obuhvata dvorišna krila zgrade.

Saznati više o: Zgrada Velikobečkerečke štedionice

***********************************************

Bojan Kojičić, istoričar umetnosti

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*